Historia Szkoły

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

Szkoła Podstawowa nr 1 powstała 3 września 1979 roku z połączenia dwóch placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 8. Rozpoczęła swoją działalność w ośmioklasowym systemie nauczania.

Do jej powstania przyczyniła się rosnąca liczba mieszkańców miasta, na którą wpływ miały następujące przyczyny: rozwój przemysłu, wyż demograficzny, rozszerzenie granic miasta i napływ ludności z zewnątrz. Zgodnie z założeniami miasta miała odciążyć pozostałe szkoły podstawowe w Ostrowie Wielkopolskim. Jednak dzięki inicjatywie dyrekcji i nauczycieli tej szkoły stała się między innymi ośrodkiem sportu młodzieżowego miasta.

Nowym dyrektorem szkoły został Zbigniew Sajnaj, a na zastępców powołano: Jana Sosnowskiego i Irenę Kubicką. W składzie grona pedagogicznego znaleźli się wówczas: Zofia Cellmer, Regina Cieluch, Janina Ciesielska, Wiesława Chmielecka, Stanisława Cybułka, Sabina Garbarczyk, Czesława Godziębska, Genowefa Karolak, Krystyna Karwacka,  Włodzimierz Klimek, Kazimiera Koniarek, Jerzy Kornaszewski, Janina Kowalczyk, Irena Książek, Irena Kusych, Krystyna Łępa, Janina Marchewka, Krystyna Michalska, Anna Mielcarek, Teresa Młynek, Włodzimierz Mieloch, Maria Kryjom, Bożena Nowicka, Janina Ochotna, Teresa Ostrycharz, Felicja Pałat, Tadeusz Pawlicki, Jan Stempniewicz, Krystyna Śmigielska, Maria Szwed, Danuta Tomicka, Czesława Walczak, Danuta Walczak, Leon Woźniak, Zofia Kaźmierowska, Bogusława Nawrocka, Jacek Demski, Teresa Zemska, Jerzy Zielinski. Przez pierwszy rok zajęcia odbywały się w budynku przy ulicy PPR-u (dzisiaj Wolności).

24 września tego samego roku nastąpiła też inauguracja roku sportowego. Justyna Szkudlarek, uczennica klasy 8a, która w poprzednim roku szkolnym wygrała plebiscyt na Najlepszego Sportowca Szkoły, odczytała ślubowanie. Złożyli je uczniowie klas sportowych.

Kiedy 20 sierpnia 1980roku 1008 dzieci rozpoczęło w SP1 nowy rok szkolny 1980/81, już było wiadomo, że najbliższe dni będą dla młodzieży, jej rodziców i nauczycieli pracowite - wszyscy wspólnie mieli urządzić sale lekcyjne w nowej szkole przy ulicy Zamenhofa. Upragniony dzień nastąpił 15 września. Wówczas uczniowie zasiedli w estetycznie urządzonych pracowniach w nowym budynku szkoły. Nie było jeszcze boisk sportowych, nieczynne były sale gimnastyczne.

6 listopada 1980 roku przeniesiono z budynku przy ulicy PPR-u tablicę pamiątkową z wizerunkiem patronki szkoły Marii Konopnickiej. Nowa szkoła przyjęła imię swej poprzedniczki. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronce szkoły nastąpiło 14 lutego 1981 roku, natomiast uroczystego wręczenia szkole sztandaru dokonano 24 maja 1985 roku.

Szkoła została przewidziana na około 700 uczniów. Projekty organizacyjne szkoły pokazują, że już od samego początku liczba ta była znacznie przekraczana. To z kolei wymusiło na szkole dwuzmianowv system nauczania. Ilość uczniów świadczy o dużej popularności szkoły, która jest jedną z najnowocześniejszych placówek oświatowych w Ostrowie Wielkopolskim. Ważne jest to, iż szkoła od rozpoczęcia swej działalności przyjęła profil sportowy, kładąc nacisk na koszykówkę i lekką atletykę.

Teren budowy.

Widok szkoły od strony boiska rekreacyjnego.

Wejście główne.

Teren pod dzisiejsze boisko sportowe.