Hymn Szkoły

W przerwach pomiędzy lekcjami
Śmieje się wesoła brać
I każdemu dobrze z nami
Każdy lubi się tu śmiać

Ref: Jesteśmy w szkole sportowej

        Chcemy dobrze w kosza grać
       Chcemy być wysportowani
        Jedynka wychowuje nas

Chociaż się często śmiejemy

Jednak praca u nas wre
Wszyscy pilnie się uczymy
Każdy coś osiągnąć chce
Ref:….