Rada Rodziców

Przewodniczący – Kornel Graff

z-ca przewodniczącego – Joanna Maciejewska

skarbnik – MAgdalena Leśniak

sekretarz – Hanna Hałas 

członkowie: Monika Nowaczyk
                     Aneta Antoszczyk
                    Joanna Dwornik - Gawrońska

                     Sławomir Marek
                     Magdalena Drapała