Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP :

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej  strony internetowej  : sp1.osw.pl  zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.  U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  :
http// sp1.osw.pl.

 

DATY :
- Data publikacji strony internetowej : 12.02.2016 r.
- Data ostatniej istotnej aktualizacji   :  29.01.2020 r.
- Deklarację sporządzono dnia 30.03.2020 r.
 

STATUS POD WZGLĘDEM  ZGODNOŚCI Z USTAWĄ :
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 (Dz.  U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.) z powodu  następujących niezgodności i wyłączeń :
-          umieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • niektóre zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. 
     

DATA SPRZĄDZENIA DEKLARACJI :
Deklarację sporządzono dnia 30.03.2020 r.
 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim.

INFORMACJE DODATKOWE :
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE :
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do  kontaktu jest : Sebastian Biegański :
e-mail : sp1sekr@vp.pl  tel.: 62/736-64-41

lub skontaktować się z sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim : e-mail : sp1sekr@vp.pl   tel.: 62/736-64-41
 

Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

PROCEDURA  ODWOŁAWCZA :
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych np. poprzez  odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodną dla niej formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia żądania  Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA :
- Do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie  Wielkopolskim prowadzą 3 wejścia :  wejście główne przy ul. Partyzanckiej 15,  2 wejścia boczne :

od ulicy Partyzanckiej z parkingu szkolnego oraz wejście boczne od ulicy Zamenhofa.
Do wejścia głównego prowadzą schody oraz znajduje się podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych. Nad wejściami brak jest głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

- Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia
na parterze, ponieważ budynek nie posiada wind.

- W budynku występują dostosowania  dla osób niepełnosprawnych :
   * na parterze szkoły znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

    * częściowo szerokość drzwi w budynku szkoły jest dostosowana  do szerokości wózków osób niepełnosprawnych.

- W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Przy wejściu głównym osobami oddelegowanymi do  udzielania informacji są pracownicy sekretariatu oraz obsługi.

- Na terenie szkolnego parkingu nie ma miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych.

- W szkole nie ma tłumacza języka migowego, nie ma pętli indukcyjnych.

- Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 

Microsoft Teams

Dziennik Internetowy

Uczniowska Szkolna TV

Biblioteka

UKS "Olimpijczyk"

Promocja Zdrowia

        

Klub szkół UNICEF

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

MAŁY WOLONTARIAT